© 2018 - 2023, Frans.
Onderlinge communicatie Om K3 goed te laten functioneren is een transparante communicatie tussen K3-er’s van belang. Hierbij worden alle medewandelaars in de communicatie meegenomen! In de begindagen van K3 was de communicatie schriftelijk en werd deze per post verstuurd. Na verloop van tijd is de post vervangen door e-mail. Er zijn tegenwoordig naast e-mail een aantal vormen van communicatie mogelijk, enkele daarvan zijn o.a.: Facebook, Instagram, WhatsApp en Twitter (X). Veel van de bovengenoemde bedrijven behalen hun winst uit commerciële activiteiten door o.a. het monitoren van gebruikers-activiteiten en deze te verkopen. Over het verkopen van gebruikers-activiteiten zijn vragen ontstaan. Dat heeft ertoe geleidt dat er in de politiek twijfels zijn gerezen over het gebruik tussen de overheidsdiensten en het publiek van o.a. WhatsApp, Instagram, Twitter (X) en Facebook, deze worden daarom niet gebruikt. Er zijn personen die om privé redenen geen gebruik willen maken van b.v. WhatsApp, Instagram, Twitter (X) en Facebook. Het hebben van een e-mailadres wordt door vele overheidsinstanties, bedrijven, webwinkels, musea, verenigingen en enz. gevraagd dit om te kunnen communiceren. M.a.w. het hebben van een e-mailadres is bijna een vanzelfsprekendheid. E-mail is het meest gebruikte en aanvaarde communicatiemedium. De e-mailcommunicatie is het communicatiemedium binnen K3, o.a. m.b.t. de convocatie, wandelplanning, onderlinge afspraken, andere K3 activiteiten en berichten. Betrek per e-mail alle K3-er’s in je communicatie!
d.d. 25 augustus 2023
Er is een aspiranten stop m.b.t. maximum aantal medewandelaars.
Wandelgroep K3 Anno september 1998
Wandelgroep K3 Anno september 1998