Er is een aspiranten stop m.b.t. maximum aantal medewandelaars.
© 2018 - 2023, Frans.
Onderlinge communicatie Om K3 goed te laten functioneren is een transparante communicatie tussen K3 -er’s van belang. In de begindagen van K3 was de communicatie schriftelijk en werd deze per post verstuurd. Na verloop van tijd is de post vervangen door e-mail. Er zijn tegenwoordig een aantal vormen van communicatie mogelijk, enkele daarvan zijn: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, E-mail en websites. Bovenstaande bedrijven behalen hun winst uit commerciële activiteiten door o.a. het monitoren van gebruikersactiviteiten en deze te vermarkten. Over het vermarkten van gebruikers-activiteiten zijn vragen ontstaan. Dat heeft ertoe geleidt dat er in de politiek twijfels zijn ontstaan over het gebruik tussen de overheid en het publiek van o.a. WhatsApp, Instagram, Twitter en Facebook. D66 heeft daar openlijk vragen over gesteld. Er zijn personen die om die reden en privé redenen geen of nagenoeg geen gebruik willen maken van WhatsApp, Instagram, Twitter en Facebook. Blijven over een website en e-mail. Een website beveiligen die voldoet aan de huidige wetgeving voor wat betreft de beveiliging van persoonlijke data/ communicatie is geen sinecure en vraagt om voortdurende aanpassingen en is daarom geen alternatief voor de K3 . Blijft over de e-mail. Het hebben van een e-mailadres wordt door vele overheidsinstanties, bedrijven, webwinkels, musea, verenigingen en enz. gevraagd om te communiceren. M.a.w. het hebben van een e- mailadres is bijna een vanzelfsprekendheid. E-mail is het meest gebruikte en aanvaarde communicatie- medium. Daarom blijft voorlopig de e-mail het communicatiemedium binnen K3 dit m.b.t. de convocatie, wandelplanning en onderlinge afspraken aangaande K3 activiteiten. Communicatie binnen K3 m.b.t. de convocatie, wandelplanning en onderlinge afspraken. Voorbereiding communicatie convocatie De coördinator ontvangt van de wandelorganisator informatie over de wandeling en de eetgelegenheid. Ongeveer een week voor de wandelzondag ontvangen alle medewandelaars en aspirant-medewandelaars per e-mail een convocatie. In de convocatie is de wandelinformatie te vinden en wordt door de coördinator aan alle medewandelaars en aspirant-medewandelaars verzonden. Met daarin een link naar de K3 -website, uitgezonderd is de persoonlijke data. Deze bevindt zich in de convocatie. In de convocatie bevindt zich een link naar de wandelorganisator voor aanmelding van de wandeling. Door het aanklikken van die link opent zich een e-mail die voorzien is van het juiste e-mailadres en in het onderwerp is aangegeven om welke maand-wandeling het gaat. Communicatie wandelplanning Aanmelding vindt plaats door op persoonlijk initiatief aan te melden bij de maandelijkse wandelorganisator. Alleen deze is voor de wandeling het aanspreekpunt met betrekking tot de aanmeldingen, afzeggingen en reisvertraging(en). Communicatie onderlinge afspraken aangaande K3 Betrek alle K3 -er’s per e-mail in de communicatie.
Wandelgroep K3 Anno september 1998