© 2018 - 2023, Frans.
Convocatie, wandelplanning en verdere onderlinge afspraken. De wandelgroep coördinator ontvangt van de organisator van de maandelijkse wandeling per e-mail informatie over de wandeling en de eetgelegenheid. In de week van de wandelzondag ontvangen alle medewandelaars en aspirant-medewandelaars per e-mail een convocatie. In de convocatie is de wandelinformatie te vinden en wordt door de coördinator aan alle medewandelaars en aspirant-medewandelaars verzonden. Met daarin een link naar de K3-website, uitgezonderd daarvan zijn de persoonlijke data. Deze bevindt zich in de convocatie. In de convocatie bevindt zich een link naar de organisator van de maandelijkse wandeling voor aanmelding of afmelding van de wandeling. Door het aanklikken van 1 van de 2 linken opent zich een e-mail dat is voorzien van het juiste e-mailadres en in het onderwerp is aangegeven om welke maand wandeling het gaat. Aanmelding vindt plaats op eigeninitiatief bij de organisator van de maandelijkse wandeling. Alleen deze is voor de wandeling het aanspreekpunt met betrekking tot de aanmeldingen, afzeggingen en reisvertraging(en).
d.d. 25 augustus 2023
Er is een aspiranten stop m.b.t. maximum aantal medewandelaars.
Wandelgroep K3 Anno september 1998
Wandelgroep K3 Anno september 1998