© 2018 - 2019, Frans den Boer
Wat is K3 ? K3 is een wandelgroep die staat voor: o Aangenaam wandelen (kuieren) o Goede onderlinge- en sociale contacten (kletsen) o Na afloop gezamenlijk uit eten (kanen) K3 bestaat uit een groep enthousiaste medewandelaars die op eigen initiatief meewandelen K3 kent geen rechtspersoonlijkheid K3 kent wel een wandelgroep coördinator die zorgdraagt voor: o Het concept van K3 bewaard blijft o Onderhouden van contacten met medewandelaars en aspirant-medewandelaars o Maandelijks een wandeling georganiseerd wordt o Het doen uitgaan van een maandelijkse convocatie o In september mogelijk een lang-wandelweekeinde georganiseerd wordt o Dat er maandelijks fotomateriaal beschikbaar komt m.b.t. de gelopen wandeling o Aanpassingen, onderhoud en actualisatie van de website K3 medewandelaars: o Streven er naar om zeker zes keer per jaar mee te wandelen o Eten na afloop gezamenlijk in een gezellige eetgelegenheid. In ieder geval een locatie waar je met mogelijk modderige wandeluitrusting kunt binnenkomen. o Het na afloop samen eten is een essentieel onderdeel. Daarmee onderscheidt K3 zich van andere wandelgroepen en het versterkt de sociale verbondenheid. o Organiseren bij toerbeurt, gemiddeld één keer per jaar, een wandeling en verzorgen de reservering van een passende eetgelegenheid.
laatste aanpassing op 1 oktober 2018
Wandelgroep K3 Sinds 1998