Wandelgroep K3 Sinds 1998
Wat is K3 ? K3 is een wandelgroep die staat voor: Aangenaam wandelen (kuieren) Goede onderlinge- en sociale contacten (kletsen) Na afloop gezamenlijk uit eten (kanen) K3 bestaat uit een groep enthousiaste medewandelaars die op eigen initiatief meewandelen K3 kent geen rechtspersoonlijkheid K3 kent wel een wandelgroep coördinator die zorgdraagt voor: Het concept van K3 bewaard blijft Onderhouden van contacten met medewandelaars en aspirant-medewandelaars Maandelijks een wandeling georganiseerd wordt Het doen uitgaan van een maandelijkse convocatie In september mogelijk een lang-wandelweekeinde georganiseerd wordt Dat er maandelijks fotomateriaal beschikbaar komt m.b.t. de gelopen wandeling Aanpassingen, onderhoud en actualisatie van de website K3 medewandelaars: Streven er naar om zeker zes keer per jaar mee te wandelen Eten na afloop gezamelijk in een gezellig eetcafé, bistro of eenvoudig restaurant. In ieder geval een locatie waar je met mogelijk modderige wandeluitrusting kunt binnenkomen. Het na afloop samen eten is een essentieel onderdeel. Daarmee onderscheidt K3 zich van andere wandelgroepen en het versterkt de sociale verbondenheid. Organiseren bij toerbeurt gemiddeld één keer per jaar een wandeling en verzorgen de reservering van een passende eetgelegenheid.
laatste aanpassing op 1 oktober 2018
© 2018 - 2019, Frans den Boer