© 2018 - 2023, Frans.
Wandelingen Bij toerbeurt organiseren medewandelaars een wandeling en verzorgen daarbij de reservering van een passende eetgelegenheid De overige medewandelaars melden zich op eigen initiatief per e-mail aan - of af bij de organisator van de maandelijkse wandeling De organisator van de maandelijkse wandeling leidt persoonlijk de wandeling (route) en coördineert na afloop van het diner een ordentelijke financiële afrekening met het restaurant. K3 wandelt voornamelijk in het gebied dat omsloten wordt door de steden: Rotterdam, Gorinchem, Utrecht, Bussum, Hoorn en Groet Gebieden waar wij b.v. wandelen zijn: duinen, strand, bossen, graskades, zandverstuivingen en polders De wandelroute kan een NS-wandelroute zijn, een gedeelte van een LAW, een opgedeelde route uit een wandelboekje, zelf samengesteld, touraktief, van het internet en enz. De wandelingen hebben een lengte van ongeveer twintig kilometer en zijn gepland op de zondag van het laatste hele weekeinde van de maand De wandeling begint om elf uur ‘s ochtends met samenkomen en eindigt om ongeveer vijf uur namiddag in een eetgelegenheid Tijdens de wandeling proberen wij één à tweemaal een stop in te bouwen bij voorkeur bij een uitspanning Aan het meewandelen met K3 zijn in principe geen kosten verbonden. Wel zijn er kosten met betrekking tot vervoer, consumpties onderweg en het eten na afloop. Deze zijn voor eigen rekening met andere woorden: je bepaalt zelf wat je uitgeeft.
Er is een aspiranten stop m.b.t. maximum aantal medewandelaars.
d.d. 25 augustus 2023
Wandelgroep K3 Anno september 1998